Nie posiadasz Flash Playera, bądź masz wyłączoną obsługę JavaScript.
Zarząd


Marek Rakowicz - Prezes Zarządu

Marek Rakowicz ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magister inżyniera energetyka oraz studia podyplomowe w zakresie zagadnień ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest menedżerem, praktykiem biznesu z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania organizacjami gospodarczymi (spółki prawa handlowego), kierowania centralnymi urzędami administracji rządowej oraz doświadczeniem eksperckim w obszarze strategicznego funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych samorządów, podnoszenia wartości firm, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

W latach 1993-2006 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław S.A., od 2006 roku jest Prezesem Zarządu BiznesPro sp. z o.o.

Marek Rakowicz aktywnie uczestniczy w procesach na rzecz rozwoju energetyki, samorządu regionalnego i zwiększenia przedsiębiorczości poprzez czynny udział w pracach organizacji pozarządowych m.in. w Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Polskim Klubie Kogeneracji KOGEN w Warszawie, Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany przez krajowe organizacje gospodarcze.