Nie posiadasz Flash Playera, bądź masz wyłączoną obsługę JavaScript.
Charakterystyka działalności

Czym się zajmujemy?

BiznesPro Sp. z o.o. działa z sukcesami na rynku od 2006 roku. BiznesPro Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu oraz podnoszenie efektywności energetycznej. Podstawową domeną Spółki jest:
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo techniczne dla sektora energetycznego i ciepłowniczego,
  • usługi energetyczne, w tym audyty efektywności energetycznej,
  • zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2.

Usługi doradztwa biznesowego koncentrują się na formułowaniu strategii przedsiębiorstw i instytucji, wsparciu procesów fuzji i przejęć, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, projektowaniu systemów i struktur zarządzania, systemów controllingu oraz systemów ukierunkowanych na podnoszenie efektywności. W ramach działalności doradczej BiznesPro Sp. z o.o. oferuje również udział w negocjacjach z różnymi instytucjami i podmiotami, w tym z funduszami inwestycyjnymi, urzędami czy organizacjami związkowymi. Wszystkie rozwiązania oferowane przez BiznesPro Sp. z o.o. są ukierunkowane na podnoszenie wartości przedsiębiorstw oraz efektywności i skuteczności działania różnych instytucji.

 

BiznesPro Sp. z o.o. oferuje także usługi dedykowane dla sektora energetycznego i ciepłowniczego. W ramach tych usług Spółka dokonuje technicznej optymalizacji systemów energetycznych i ciepłowniczych, w wyniku której następuje obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych/ciepłowniczych i podniesienie ich rynkowej wartości. W ramach tej kategorii usług Spółka udziela także wsparcia przy projektach inwestycyjnych realizowanych w sektorze energetycznym, w tym przy inwestycjach w odnawialne źródła energii. Usługi energetyczne obejmują również projektowanie optymalnych rozwiązań dla końcowych odbiorców ciepła i energii elektrycznej, którzy zamierzają obniżyć koszty zużycia tych mediów. Wreszcie w ramach usług energetycznych BiznesPro Sp. z o.o. wykonuje audyty efektywności energetycznej, a także pomaga w zarządzaniu uprawnieniami do emisji CO2.

 

Do kogo jest skierowana nasza oferta?
 
Ofertę doradztwa biznesowego BiznesPro Sp. z o.o. kieruje do przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, w tym do podmiotów działających w branży energetycznej, utilities, IT, medycznej oraz wielu innych. BiznesPro Sp. z o.o. posiada również bogate kompetencje w realizacji usług doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie BiznesPro Sp. z o.o. prowadzi kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych, którzy inwestują w Polsce w sektorze energetycznym/ciepłowniczym.
 

Oferta usług energetycznych jest skierowana do przedsiębiorstw działających w różnych ogniwach łańcucha wartości sektora energetycznego, w tym do wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz energii elektrycznej. Z usług w ramach tej oferty powinny korzystać przede wszystkim te przedsiębiorstwa energetyczne, którym zależy na podnoszeniu efektywności energetycznej, obniżaniu kosztów i na ochronie środowiska naturalnego. Wreszcie z tej kategorii usług mogą korzystać końcowi odbiorcy ciepła i energii elektrycznej, którzy chcą obniżyć rachunki za te media oraz którzy wdrożyli lub zamierzają wdrożyć tzw. zielone strategie.

 

Jakie jest nasze podejście do realizacji usług?
 

BiznesPro Sp. z o.o. nastawia się na pełne i odpowiedzialne tworzenie rozwiązań dla wymienionych wyżej instytucji, przedsiębiorstw i końcowych odbiorców ciepła oraz energii elektrycznej. Równolegle z wymienionymi usługami BiznesPro Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę prawną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, a także związanych z pozyskiwaniem finansowania różnych przedsięwzięć. Podejmowanie się realizacji zadań o szerokim zakresie umożliwia kompetentny zespół specjalistów pracujących w BiznesPro Sp. z o.o. oraz współpracujących ze Spółką. BiznesPro Sp. z o.o. współpracuje z najwyższej klasy kancelariami prawnymi, rzeczoznawcami oraz biurami projektowymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejmować się rozwiązywania wielopłaszczyznowych, a często także trudnych i specyficznych problemów. Najważniejszym wyznacznikiem jakości oferowanych usług jest pełne zadowolenie naszych klientów.